top of page
Stačí pomoci jednomu jedinému člověku a život dostane smysl.

„Jmenuji se Dana Staňková a dlouho jsem přemýšlela, co všechno na těchto stránkách napsat o sobě a především o Reiki…“

Takto začínaly mé první webové stránky, stránky zasvěcené Reiki, i když o Reiki se na nich zas až tak moc nepsalo a byly určeny především lidem hledajícím sama sebe, příčinu nějakého svého trápení, nemoci nebo nějakou smysluplnou životní cestu.

Jak šel čas, okruh mého esoterického působení se měnil a rozšiřoval, neboť vše má svůj vývoj… Ale stále to jsou stránky určené především lidem hledajícím sama sebe, příčinu trápení, nemoci nebo smysluplnou životní cestu.

Cesta Reiki se stala nedílnou součástí mého života a to ve všech souvislostech, stala se mojí cestou. Nejdřív se mi podařilo najít sebe, uvědomit si na nejhlubší úrovni co je pro mne opravdu důležité, pak se dostavil vnitřní klid, vyrovnání a nakonec radost a štěstí. Pomáhá mi stále, někdy trochu bloudím a pak mne přivede zpět a navíc, již po řadu let mohu své zkušenosti a znalosti předávat dalším a dalším „zvědavcům“, lidem, kteří se trápí, jsou nemocní, nebo jako kdysi já, se snaží najít sami sebe a svoji cestu.

Svůj pohled na svět jsem postupně rozšiřovala získáváním informací a vědomostí z různých oblastí, počínaje studiem Tarotu, astrologie, kineziologie přes regresní terapii a mentální techniky, různé energetické terapeutické systémy. A stále v tom pokračuji, i když v průběhu doby se to ustálilo tak, že Reiki je pro mne alfou i omegou a zároveň spolu s ním se věnuji karmické astrologii (pro mne nekončící studium), mou velkou láskou a zdrojem nekonečného zájmu a radosti jsou energie drahých kamenů.

Tarot používám pro radost a jako moudrého rádce – když si třeba sama se sebou nevím rady – ale hlavně při práci s klientem, je-li málo času, nebo se nabízí více alternativ a je třeba vybrat tu nejvhodnější, a také např. při tvorbě horoskopu.

Při terapeutické práci, která je u mne vždy prostoupena energií Reiki, je čas od času třeba použít znalosti z regresní terapie, protože většina z nás, místo toho, aby si dopřála nějakou svou bolest procítit a poté ji uvolnit, nechává své emoce vězet uvnitř. A když bolest zůstává uvnitř a nenachází volný průchod, může se projevit následně jako fyzické onemocnění. Pod vlivem působení Reiki se tato nezpracovaná traumata mají tendenci uvolňovat, vyplouvají na povrch, otevírají se. A techniky používané v regresní terapii se výborně hodí k tomu, urychlit uzdravující proces. Někdy musíme společně s klientem najít příčinu aktuálního problému, objevit tu emoci, která někde uvízla a zpracovat ji.

A tady mne velmi oslovila terapeutická technika popisovaná v knize Brandon Bays – Cesta a začala jsem využívat možnosti, které nabízí. Mám s ní výborné zkušenosti a navíc jsem měla možnost sledovat dosažené výsledky u absolventů i jiných terapeutických seminářů, a i tam jsem měla velkou radost z toho, že se mi potvrdilo, jak opravdu účinná technika to je.

 

Ra-Sheeba, terapeutický energetický systém starověkého Egypta vnímám spíše jako určitý individuální posun ve vývoji, než jako zcela odlišný terapeutický systém, „vhodný jen pro někoho“, jak se uvádí ve většině dostupných informací. Možná se mnou někteří z vás nebudou souhlasit, ale pro mne je to vždy léčivá, láskyplná Energie a důležitý je Záměr (vždyť i symboly používané při práci s energií, nebo chcete-li s energiemi, jsou jen prostředkem, který nám umožní náš záměr projevit, specifikovat a udržet nás v potřebné míře koncentrace).

Energie není vždy stejná, ano projevuje se různě, lze ji vnímat i barevně, její vibrace se mění, vnímáme je odlišně, odlišně působí a někam nás posouvá. Zároveň může být i hravá a tak mít mnoho forem. Ale vždy dostaneme to, co právě potřebujeme, na co jsme připraveni a co je teď právě pro nás to nejlepší.

A tak i já zprostředkuji klientovi takový přísun a formu energie, která je pro něj aktuálně ta nejvhodnější.

Vědomí Reiki mne stále provází a jak všechno souvisí se vším, tak pro mne je Reiki tou Cestou a všechno to, co dělám a učím se a o co se snažím, se mi s Reiki nakonec vždy prolne a krásně doplní.

Na závěr bych ještě ráda podotkla, že to, o čem tady píšu a co nabízím, dělám především proto, že mne to těší a dává to mému životu smysl. O finančním vyrovnání se vždy předem dohodneme, zejména v případě pravidelného soustavného léčení nebo u seminářů, kde je cena pevně stanovená. Ke klientům přistupuji individuálně s přihlédnutím k jejich možnostem. Například od samoživitelky s malým dítětem si pro změnu já mohu dovolit, krom poděkování, nepřijmout nic.

První konzultace je vždy zdarma.

Kdokoliv z Vás je vítán

bottom of page